top of page

Cool Tunnel Colossus Set

 • Details

  Cool Tunnel Colossus Set
  Area 180x250 cm
  Spec:
  1 pc extra long cube 120x40x40 cm
  1 pc three steps 60x60x60 cm
  1 pc big wave 60x60x40 cm
  1 pc half hexagon 120x57x40 cm
  1 pc trapezium 60x60x40 cm
  2 pcs U shaped blocks 60x60x40 cm
bottom of page